08 MYDVD zonder menu.

Om een dvd zonder het beginscherm, wat standaard is ingesteld door Mydvd te maken kunnen we als volgt te werk gaan.

Zorg dat je de video in Studio hebt opgeslagen als Mpeg2 bestand hebt in een map.

Open nu Mydvd en in het volgende scherm kun je zowel de knop DVD als ook AVCHD gebruiken.

Dit hangt er vanaf wat je TV kan verwerken.

In het volgende scherm geven we het project een naam en selecteren eventueel de map waar het project opgeslagen wordt.

Het programma start en ik klik rechts in het basismenu en selecteer Root-menu verwijderen.

Het menu verdwijnt en nu kunnen we onze video in het witte vlak slepen.

Wil je nog een video invoegen dan kun je ook het nieuwe lege vlak van een video voorzien.

Let wel dat dan de video's achterelkaar afspelen.

Klik nu rechtsboven op project branden.

Mydvd vraagt om een dvd te plaatsen.

Plaats een schijf en nu zal Mydvd de video branden zonder menu.

Wanneer je het project opslaat kun je later nog meerdere dvd's branden.