40 Tekst in groot bewerking scherm.

In de vorige versies van Studio werd er altijd gewerkt in een groot bewerking scherm voor tekst invoegen.

Na Studio 25 wordt er werken we in het normale voorbeeldscherm maar dit kunnen we wel veranderen.

Ik heb een video op de tijdlijn staan en klik op de Titelknop om tekst toe te voegen.

Daarna dubbel-klik ik in het tekstvak of klik er rechts in en selecteer in het uitrolmenu bewerken titel.

Nu kunnen we in het linker scherm onze tekst typen.

Maar om de goede plaats te bepalen klik ik nu rechts bovenaan op de knop losmaken.

Nu verschijnt er een groot voorbeeldscherm waar we ook nog in de tekst kunnen werken.

Nadat ik de tekst heb aangepast klik ik weer op de knop vastmaken.

En nu is mijn tekstscherm weer normaal en ik de-selecteer nu mijn tekstclip en heb ik ook weer het normale voorbeeldscherm.