03 Multicamera Proxy instellen.

Als we de functie multicamera gebruiken hebben we soms verschillende resoluties en dat werkt soms vertragend met het bewerken.

Hiervoor heeft Studio de mogelijkheid om proxy in te schakelen en daarmee kan Studio van alle clips eenzelfde resolutie toepassen.

Dit heeft straks geen invloed op de kwaliteit van je film, maar het beeldmateriaal kan zo sneller verwerkt worden.

Ik heb 3 camera's gebruikt en klik op Ok.

Daarna komt er een nieuw scherm met de camera editor en we klikken op het tandwieltje linksboven.

En selecteren nu smart proxy beheer/instellingen.

We selecteren in het volgende scherm bij videogrootte de laagste resolutie van de clips die we gebruikt hebben.

Bij mij was dat 720 X 576 en geef tevens aan waar de bestanden opgeslagen moeten worden.

Daarna klik ik weer op het tandwieltje en selecteer nu smart proxy beheer/smart proxy inschakelen.

Daarna maak ik mijn multicamera video.

En klik daarna op Ok.

Op de normale tijdlijn sleep ik de multicamera video op de tijdlijn en nu is de kwaliteit weer normaal zoals je ingesteld hebt in het controlepaneel.

Als ik nu de map open waar de proxybestanden opgeslagen worden zien we welke clips als proxy verwerkt zijn.

Om deze bestanden weer te wissen gaan we naar smart proxy beheer/bestandsbeheer smart proxy.

In het volgende scherm kunnen we de bestanden selecteren en weer verwijderen.