20 Eigen gemaakte tekst opslaan en importeren.

In Studio kunnen we zoals we in eerdere lessen hebben gezien de tekstkleur en uiterlijk wijzigen naar eigen inzicht.

Om later deze tekst weer te gebruiken kunnen we deze tekst opslaan met de instellingen, maar in deze les kunnen we bv. ook een tekst met achtergrond mee opslaan.

Ik klik eerst vooraan in het bovenste spoor zodat dit spoor actief is (licht grijs) en klik boven de tijdlijn op de tekstknop.

De tekst editor start op en nu wijzig ik mijn instellingen voor de tekst door één keer in het tekstvak te klikken waardoor alle letters geselecteerd zijn.

In mijn voorbeeld stel ik schuine tekst in en verander de kleur bij vak Gezicht.

Tevens pas ik een gekleurde achtergrond toe achter de tekst zie daarvoor les 08 Tekst met achtergrond.

Nadat ik mijn tekst en achtergrond klaar heb geef ik een naam bij uitzicht instellingen klik ik bij op het diskette icoon.

We gaan nu dit tekstbestand gebruiken voor een nieuw tekstvak en zoeken het tekstbestand op via tabblad Mijn uittelijken en selecteren in (mijn voorbeeld) Mijn groen tekst.

Klik op het icoon en de tekstkleur is veranderd.

Zo heb ik dus steeds dezelfde instellingen voor mijn videoteksten.

Omdat ik graag een overgang voor en achter de tekst wil plaats ik die eerst op de eerste tekstclip.

Daarna zet ik alle sporen, behalve het tekstspoor op slot.

En gebruik daarna de toets combinatie Ctrl - A om het totale tekstspoor te selecteren.

Hierna klik ik rechts op de voorste tekst en selecteer rimpelovergang/overgang in.

Daarna klik ik weer rechts op de tekst en selecteer rimpelovergang/uit.

En nu hebben alle achterliggende tekstclips ook dezelfde fade-in en fade-out.

Haal alle sporen weer van slot om eventueel verder te gaan met bewerken.