06 Scrollende landkaart met route lijn.

Als we een reis maken door meerdere landen kunnen we met een scrol effect toch een complete reis laten zien.

Ik maak met de Windows kaarten App een landkaart zonder en met een route lijn, zoals ook in eerdere lessen is besproken.

En plaats de landkaart zonder lijn bovenaan op de tijdlijn.

Selecteer de onderste kaart.

Zet het oogje van de bovenste tijdlijn even uit.

En selecteer daarna tabblad editor.

Daarna gaan we naar tabblad effect/camera/pan en zoom.

We zetten de knop keyframing uit en bij zoom de waarde 70.

Nu stel ik de horizontale en verticale waarde in zodat de kaart linksonder in de hoek staat in het voorbeeldscherm.

Zet de cursor vooraan en schakel keyframing weer in.

Plaats nu de cursor achteraan en stel de horizontale en verticale waarde zo in dat de kaart in de rechter bovenhoek staat.

Klik nu rechts in de landkaart lijn en selecteer in het uitrolmenu effect/alles kopiëren.

Zet het oogje van de bovenste tijdlijn weer aan.

Nu klikken we rechts in de landkaart en selecteren in het uitrolmenu alles plakken.

Nu hebben beide kaarten dezelfde instellingen.

Zorg dat de foto Nederland geselecteerd is en ga naar tabblad editor.

En selecteer de regel Eigenschappen en scrol naar beneden naar bijsnijden en zorg dat de scrubber vooraan staat en zet de waarde boven op 100.

En plaats nu de scrubber achteraan en zet de waarde boven weer op 0.

Nu kunnen we de lijn laten lopen door de scrubber over de tijdlijn te slepen of op afspelen te klikken.

Om eerst een stilstaand beeld te krijgen maak ik een snapshot van de landkaart zonder lijn.

Op deze wijze kunnen we een langere route laten zien.