26 Videoclip splitsen en samenvoegen.

Soms is het handig om een videoclip al van tevoren te bewerken en in dit voorbeeld meerdere keren splitsen.

Ik klik rechts in een clip in de bibliotheek en selecteer in het uitrolmenu scènes bewerken.

Er komt een voorbeeldscherm en de bibliotheek vertoont nu een oranje balk.

   

Ik plaats de cursor nu op die plaats waar ik wil splitsen en klik dan op het splits gereedschap.

Met de horizontale pijltjes toetsen op het toetsenbord kun je frame voor frame vooruit of achteruit.

En nu hebben we 2 clips waarbij de positie en tijdsduur ook aangegeven wordt.

Splits de laatste clip nog een keer en heb nu 3 aparte clips.

Ik selecteer nu alle 3 clips en klik rechts in een clip en selecteer in het uitrolmenu aan collectie toevoegen/laatste import.

Klik rechtsboven in de oranje balk op het kruisje.

En selecteer eventueel de map collecties.

En nu staan ze alle 3 in de bibliotheek met een tijd waar de clip geknipt is t.o.v. de originele clip.

Klik rechts in de originele clip en selecteer in het uitrolmenu weer scènes bewerken en we zijn weer

in de splitmodus.

Of als het bewerking scherm er nog staat klik op de knop scènes weergeven.

Om de clips weer te combineren selecteren we 2 naastliggende clips en klikken weer rechts in een clip en selecteren scènes combineren.

Je kunt alleen naast liggende clips combineren en niet een tussenliggende clip overslaan.

We kunnen ook een nieuwe collectie maken door de regel aan collectie toevoegen/nieuwe collectie te selecteren.

Ik voer een naam in voor de collectie en klik op Ok. 

En kan de nieuwe collectie in de bibliotheek vinden door op de map boven de tijdlijn te klikken.

Ik kan de beelden weer uit de collectie verwijderen door in de bibliotheek op het mapje te klikken van een geselecteerde clip.

En bvalles verwijderen te selecteren.

Om ze uit de bibliotheek te verwijderen klikken we rechts in de clip en selecteren in het uitrolmenu selectie verwijderen

Er komt een scherm of je dit echt wil en klik op Ok.