13 Back-up maken van de instellingen.

In Studio 24 kunnen we nu van de verschillende instellingen een back-up maken en Studio herstellen.

We gaan naar tabblad controlepaneel.

En selecteren reset en back-up.

Klik op opnieuw instellen en start studio weer opnieuw op en daarna zijn de instellingen weer in oorspronkelijke staat.

De volgende knop is Back-up maken van de bibliotheek.

Als we deze knop gebruiken komen we in een opslaan scherm.

Geef onderaan een naam en klik op opslaan.

Studio slaat dit op in de map C:\Users\uw naam\Documents\Pinnacle\Backups.

Om de bibliotheek weer te herstellen klikken we op de knop bibliotheek herstellen.

Selecteer je bestand en klik op openen.

Studio geeft een scherm dat er opnieuw opgestart moet worden.

Daarna is alles weer vanouds.

De volgende knop is Back-up maken van het controlepaneel.

Ook dit wordt opgeslagen in C:\Users\jnwol\Documents\Pinnacle\Backups.

Geef weer een duidelijke naam en klik op opslaan.

Ook nu moet studio weer opnieuw opgestart worden.

Deze instellingen zijn wel een pluspunt voor Studio.