Keyframes gebruiken.

Om onze toegepaste effecten te kunnen manipuleren kunnen we de functie keyframing gebruiken.

Ik sleep een video op de tijdlijn en plaats een aparte clip op het bovenste video spoor.

Nu is dat beeld wat kleiner en dat lossen we op door vooraan in het spoor te klikken zodat die licht grijs wordt dus actief.

En daarna rechts vooraan in het spoor te klikken en in het uitrolmenu spoor grootte/medium te selecteren.

En nu zijn beide sporen even groot.

Selecteer de bovenste clip en selecteer tabblad editor.

In het volgende scherm selecteer ik effect/camera en daarna selecteer ik het effect draaien.

De werking van dit effect is al besproken in de les meerdere effecten gebruiken.

Zorg dat de scrubber vooraan staat en klik nu op het witte ruitje keyframing in/uitschakelen.

Het ruitje wordt oranje en naast het instelling scherm verschijnt een extra balk waar we straks de keyframe functie kunnen regelen.

Nu gaan we een roterende beweging maken tot het midden van de afspeeltijd dus plaatsen we de scrubber in het midden.

Ik ga naar het instelling scherm en bij rotatie stel ik de waarde 360 in.

En nu zal het keyframe effect de clip tot de helft van de totale lengte ronddraaien.

Speel de clip eens af en zie dat de clip roteert tot het midden van de afspeeltijd en daarna weer stil staat.

De snelheid van roteren wordt bepaald door de rotatie waarde te verhogen of verlagen.

Ik wil niet direct aan het begin met roteren beginnen en klik daarvoor rechts op het eerst witte ruitje en selecteer in het uitrolmenu kopiëren.

En daarna klik ik een eindje verder weer rechts en selecteer plakken.

En nu wordt er later met roteren begonnen.

Plaats de scrubber vooraan en zie het resultaat.

We zien nu 3 witte ruitjes op de tijdlijn staan en nu begint het roteren vanaf het 2de ruitje tot het 3de ruitje.

Als we klaar zijn deselecteren we de clip of selecteer tabblad bibliotheek.

En zijn we weer terug op de tijdlijn, mijn tijdlijn ziet er nu zo uit.

Wil je de video langzaam of snel voor of terugspoelen klik dan tijdens het afspelen met de muiswijzer op de afspeel regelaar.