Snapshot maken en zoomen.

Om een snapshot van een videoclip te maken is het soms lastig om het snapshot terug te vinden wanneer hij uit de bibliotheek is verwijderd.

Om te weten waar het snapshot op de harde schijf is opgeslagen klikken we op tabblad instellingen/controlepaneel.

En gaan in het volgende scherm naar de regel importeren.

En zien daar dat de map snapshots in mijn voorbeeld op D:\pinnacle studio/snapshots staat.

Dit kun je dus zelf bepalen waar het opgeslagen wordt en meestal staat het snapshot ook direct in het album.

Ik heb een video op de tijdlijn en wil van een bepaald frame een snapshot maken.

Hiervoor plaats ik de scrubber op het juiste frame wat ik met de pijltjes toetsen op je toetsenbord exact kan bepalen.

Daarna klik ik midden boven op de fotoknop.

Het snapshot wordt gemaakt en staat ook direct in het album en bovenaan zie je ook direct waar het opgeslagen is.

Op exact dezelfde plaats op de tijdlijn knip ik de videoclip.

En daarna sleep ik het snapshot tussen de 2 gesplitste clips.

Als ik nu de clips afspeel zien we dat het beeld stil gaat staan en na enige tijd weer verder doorgaat.

Ik selecteer de editor en daarna effect/camera en paste nog een pan en zoom effect toe op het snapshot en vergrootte de dame.

Ik plaats in de editor de scrubber bijna in het midden en vergroot de dame en stel de horizontale waarde ook in.

Daarna zal de dame vergrootten en weer teruggaan naar het oorspronkelijk formaat en weer goed aansluiten bij het bewegende deel van de videoclip.

Klik nu rechts op de middelste ruit en selecteer kopiëren.

Klik daarna iets verder naar achteren rechts en selecteer plakken.

Dit moet je zowel voor de zoom functie als ook horizontale positie doen.

Nu zal de dame in het midden even stil staan en dit kunnen we door de ruiten te verslepen netjes instellen.

Tussen de gesplitste clip en het snapshot moeten we geen overgang toepassen, want dan is het stop en start effect niet mooi.