De Nederlandese taal instellen.

Bij herinstallatie van Studio wil het bij sommige mensen wel eens gebeuren dat daarna het programma in de Engelse taal staat.

Dit is natuurlijk niet handig en we kunnen dit in het register wijzigen, maar opdat veel mensen daar huiverig voor zijn is er ook een andere oplossing.

Als je Studio installeert vanaf een CD dan moeten we de CD eerst naar een harde schijf kopieren, ik gebruik de downloadversie en die staat dus altijd op een harde schijf.

In de verkenner zoek ik de map Studio/64bit op en open die en zie daarna de map Studio.

Deze map kopiëren we en plakken die ook direct weer in dezelfde hoofdmap en zien dan een nieuwe map Studio-kopie.

Verander de naam Studio-kopie van deze map in Studio-Old.

Open nu de map Studio en verwijder alls bestanden Met een nummer en .mst erachter, behalve de map 1043.mst.

 

Sluit de verkenner en installeer Studio weer vanaf de harde schijf.

Nu zal Studio weer in de Nederlandse taal geïnstalleerd worden.