Menu hoofdstuk animeren.

In Pinnacle Studio 19 kunnen we de tekst van de hoofdstukken ook animeren en aan en uit zetten.

Ik maak een film en ga naar de knop Authoring waarna studio vraagt om een schijfproject te maken.

Klik op Ja en nu zoeken we een menu uit de bibliotheek en plaatsen die op het menu spoor.

De eerste clip staat al gekoppeld aan het menu en de volgende 2 doen we nu ook zoals in de les eenvoudig menu maken staat beschreven.

Dubbel-klik in het menu.

En de editor start op waar we nu even het onderste scherm groter maken door met ingedrukte muis op de zwarte lijn te gaan staan en omhoog duwen.

We zien nu een hele rij groene en blauwe balken van onze hoofdstukken met benaming.

Ik sleep van hoofdstuk 1 de witte markering een eindje naar rechts.

En nu zien we in het voorbeeldscherm dat de tekst onder de thumbnail is verdwenen.

Ook de andere 2 hoofdstukken sleep ik ieder steeds iets groter naar rechts.

Als we nu het menu even afspelen zien we dat de tekst onder de thumbnails een voor een tevoorschijn komen.

Ook kunnen we de achterkant inkorten, zie voorbeeld.

Wil je ook de tumbnails animeren versleep dan ook het rectangel spoor.

Knoppen Voor, Hoofd en Volgende heb ik niet nodig en die verwijderen we door rechts in de regel hoofd te klikken.

En in het uitrolmenu laag verwijderen selecteren.

Zodat ze niet meer zichtbaar zijn in het voorbeeld scherm.

Om de tekst onzichtbaar te maken zetten we de regel tekst op slot.

Wil je het hoofdstuk verwijderen klik dan weer rechts in de regel en selecteer in het uitrolmenu laag verwijderen.

Ik klik in de tekst hoofdstuk 2.

En daarna is die thumbnail geselecteerd en kan hem verplaatsen draaien of groter maken met de z.g. handvaten.

Klik op Ok en zie je resultaat in de schijfmenu modus.