Verticaal scrollende foto's.

Om een serie foto's verticaal door het beeld te laten lopen kunnen we in Pinnacle Studio de effecten goed gebruiken.

Ik sleep de eerste foto op de tijdlijn en klik rechts in de foto en selecteer in het uitrolmenu duur aanpassen.

Daarna maak ik de tijdlengte 10 sec.

Tevens zet ik de spoorgrootte even op klein zodat we straks gelijke foto beelden op de tijdlijn hebben zodat we beter kunnen uitlijnen.

Klik rechts in de foto en selecteer effect editor openen of dubbel-klik in de foto.

We gaan in de editor naar tabblad effecten/2D-3D en selecteren 2D editor CPU.

Daarna stel ik het rechter scherm in als onderstaand voorbeeld.

De foto is nu naar onderen verdwenen en klik dan op de knop keyframe inschakelen.

Plaats de scrubber naar het eind van de tijdlijn.

En zet de positie Y zover dat de foto nu boven uit beeld verdwijnt.

Klik op Ok.

Zet nu eventueel de knop magnetisch klappen uit zodat we de een nieuwe foto goed boven de eerste foto kunnen plaatsen.

Ik plaats weer een foto op de tijdlijn boven de eerste foto, en vergeet niet de tijd te verlengen naar 10 sec.

Ik wijs met de muis in de magenta rand van de eerste foto zodat ik de letters Fx zie.

Klik dan rechts en selecteer in het uitrol menu effect/alles kopiëren.

Daarna klik ik rechts in de bovenste foto en selecteer in het uitrol menu plakken.

En nu heeft de foto precies dezelfde instellingen als de eerste.

In het voorbeeld scherm kun je de afstand tussen de foto's regelen door de verspringing ten opzichte van de eerste foto.

We gaan nu een nieuw spoor invoegen en klikken rechts vooraan en selecteren nieuw spoor invoegen/boven track.

Klik gelijk weer rechts vooraan in het nieuwe spoor en selecteer spoorgrootte/klein zodat we goed overzicht houden op de tijdlijn.

Ik plaats weer een foto op het bovenste spoor en zorg dat de verspringing even groot is als de 2 eerste foto's.

Daarna kopieer ik weer het effect en plak die op de bovenste foto.

Zo kunnen we doorgaan totdat we alle foto's klaar hebben.

Na 4 foto's in mijn voorbeeld kan ik weer achteraan op het eerste spoor opnieuw beginnen.

Zie voorbeeld.

Ik heb in mijn voorbeeld het effect 2D editor CPU gebruikt maar andere effecten zoals beeld in beeld werkt natuurlijk ook.