Schijfprojecten opslaan.

We kunnen de Schijfprojecten die we maken in Studio opslaan om later weer verder te kunnen werken met het project.

Zodra ik een film als schijfproject op de tijdlijn heb staan kan ik die gaan opslaan en meestal doe ik dit vooral na een ingewikkeld menu ed. zodat als er iets gebeurt ik niet alles over hoef te maken.

Ik plaats een video op de tijdlijn en klik op de knop Schijf maken.

Studio vraagt of je een schijfproject wil maken en we klikken op Ja.

Nadat ik een menu heb gemaakt, waarvan je de lessen in de categorie menu maken kunt raadplegen.

Omdat dit de eerste keer is van opslaan ga ik naar tabblad bestand/Schijf opslaan.

Selecteer eventueel een andere map en geef een naam.

Klik daarna op Ok en je project is opgeslagen met de extensie Disc.axp.

Als ik nu verder ga met bewerken van dit project en ik wil weer opslaan dan ga ik weer naar tabblad bestand en selecteer weer de regel schijf opslaan.

Er komt nu geen opslaan scherm omdat Studio nu het pad naar de opslag locatie onthoudt en is het project wel weer opnieuw opgeslagen.

Als je het bestand na afsluiten van het programma later weer inlaadt kun je ook volstaan met de regel recent.

En rechts zie je nu de laatst gebruikte projecten staan.

De laatste regel is Pinnacle studio afsluiten.

Hierbij verwijder je de film van de tijdlijn en vraagt Studio als je nog wijzigingen in de schijf disc had aangebracht eventueel nog om de schijf disc op te slaan.

Als dit schermpje verschijnt klik je op opslaan.