Beschadigde onderdelen en instellingen.

Het kan wel eens gebeuren dat na de installatie sommige onderdelen niet zichtbaar zijn.

Dit euvel kunnen we oplossen door de betreffende settings voor die mappen te verwijderen.

De map Studio bevat 2 submappen, te weten 19.0 en Scratch.

In deze mappen bevinden zich mappen/bestanden die interessant kunnen zijn als je bepaalde elementen van je installatie wil herstellen.

1.  Plaatjes in de bibliotheek aanmaken.

De informatie hiervoor bevindt zich in C>Gebruikers>Uw naam>AppData>Local>Pinnacle_Studio_19>Studio>Scratch>NGThumbnails.
Als je deze map verwijdert dan worden de plaatjes opnieuw aangemaakt.

2.       Effecten database opnieuw aanmaken.
In de map … > AppData>Local>Pinnacle_Studio_19>Studio >19.0>EffectDB bevindt zich het bestand EffectRepository.xmp.

Als je dit bestand verwijdert dan wordt de effectendatabase (effecten, menus, titels , overgangen …) opnieuw aangemaakt.

3.        De bibliotheek vernieuwen.
In … > AppData>Local>Pinnacle_Studio_19>Studio >19.0 vind je NGDatabase. In die map zitten alle gegevens met betrekking tot de bibliotheek. Een beschadigde bibliotheek kan aanleiding geven tot allerlei crashes van. Als je deze map verwijdert begin je volgende keer met een volledig nieuwe bibliotheek. Noteer daarbij wel dat je je persoonlijke aanpassingen (tags, collecties ..) hierbij verloren gaan.

4.       Terug naar de instellingen zoals ze bij levering waren.
In … > AppData>Local>Pinnacle_Studio_19>Studio >19.0>Settings vind je het bestand Settings.xml. Dit bestand bevat o.a. een instelling die bij opstart van Studio automatisch probeert het laatste project te laden.

Settings.xml verwijderen is dan een oplossing.

Dit bestand bevat ook de lijst met te analyseren mappen Settings.xml verwijderen zorgt ervoor dat je bij volgende opstart meteen de kans krijgt om de instellingen te wijzigen zodat bv. een map, waarin een niet ondersteund bestandsformaat zit waarop Studio bij importeren vastloopt, als niet meer te analyseren kan aangeduid worden.

5.       Wil je het programma volledig terug zetten naar “fabriekswaarden” dan verwijder je simpelweg de volledige map genaamd “Studio”.