Beeld over beeld effect.

Soms kun je met een paar video clips een leuk effect maken.

In deze les had ik een video clip met een strak blauwe lucht als achtergrond en laat daardoor het effect green screen.

Ik plaats een video op de tijdlijn en de clip met de blauwe lucht boven het eerst spoor.

Tevens trek ik een stilstaand beeld voor en achteraan en pas een overgang toe.

Klik rechts in de bovenste clip en selecteer effect editor openen.

Klik op effecten/keyers en selecteer studio chromakeyer.

Nu klikken we op het pipetje naast de groene balk en klikken daarna in de blauwe lucht.

Nu wordt dus de blauwe kleur toegepast en ik stel de kleurtolerantie in op 100 en transparantie op 0.

Klik op Ok en wacht tot het renderen klaar is en zie je resultaat.

Dit is mijn tijdlijn.

Zie de les 30 Effecten van derden hoe te downloaden en toe te passen.

Beeld  over beeld effect