Videoclip splitsen en samenvoegen.

Soms is het handig om een videoclip al tevoren bewerken en in dit voorbeeld meerdere keren splitsen.

Ik klik rechts in een clip in de bibliotheek of in de bewerking modus en selecteer in het uitrolmenu scènes bewerken.

Er komt een voorbeeldscherm en de bibliotheek vertoond nu een oranje balk.

Ik plaats de cursor nu op die plaats waar ik wil splitsen en klik dan op het splits gereedschap.

Met de horizontale pijltjes toetsen op het toetsenbord kun je frame voor frame vooruit of achteruit.

En nu hebben we 2 clips waarbij de positie en tijdsduur ook aangegeven wordt.

Ik splits de laatste clip nog een keer en heb nu 3 aparte clips.

Ik selecteer nu alle 3 clips en klik rechts in een clip en selecteer in het uitrolmenu bibliotheekclip maken.

En nu staan ze alle 3 in de bibliotheek met een volgnummer.

Klik rechts in de eerste clip en selecteer in het uitrolmenu weer scènes bewerken en we zijn weer in de splitmodus.

Of als het bewerkingscherm er nog staat klik op de knop scènes weergeven.

Om de clips weer te combineren selecteren we 2 naastliggende clips en klikken weer rechts in een clip en selecteren scènes combineren.

Je kunt alleen naast liggende clips combineren en niet een tussenliggende clip overslaan.

Wel kunnen we een nieuwe collectie maken door de regel aan collectie toevoegen te selecteren.

Ik voer een naam in voor de collectie in en klik op Ok en kan de nieuwe collectie in de bibliotheek vinden door op de map boven de tijdlijn te klikken.

Maar ook in de navigator kan ik de beelden oproepen onder de groep collecties en dan de naam.

In mijn voorbeeld knipwerk.

Om de collectie weer te verwijderen klikken we rechts en selecteren collectie verwijderen.

En nu staan ze alleen weer in de bibliotheek.

Om de scènes te verwijderen selecteer ik alleen de scènes die een volgnummer hebben en klik op selectie verwijderen.

Daarna selecteer ik in het volgende scherm alleen uit de bibliotheek verwijderen.