Blu-ray activeren.

Als we een Blu-ray schijf willen maken komen we tot de ontdekking dat deze functie niet in het rijtje staat.

Dit heeft alles te maken met licenties en moet deze functie alleen nog geactiveerd.

We gaan naar de help en selecteren de regel Blu-ray bewerken inschakelen.

Er volgt een scherm waar we op ja klikken.

Daarna is de functie wel beschikbaar in de exporter.

En kunnen we weer een blu-ray schijf maken.