BS filters in Studio.

 

Ook de BS filters kunnen we in Studio 16 invoegen, zij het wel in combinatie met het WL filter.

Ga naar de site van Bryan Sturdy.

Of dit adres http://www.barnaclebill.co.uk/Pinnacle%20Studio%20Plug%20In.htm

Klik op de link BSEffects for Studio 10.zip en klik onderaan in het scherm op opslaan als.

Sla het bestand op in een tijdelijke map en open dan deze map en pak het zip bestand uit.

Daarna openen we de map en openen daarna de map BSEffects.

Selecteer de bestanden en kopieer deze.

Ik ga er vanuit dat je het WL filter al in Studio 16 heb staan en we gaan nu naar C:\Program Files (x86)\Pinnacle\Studio 16\plugins\RTFx\WLFilter

En plakken deze 7 bestanden in de map WLFilter.

Start Studio en plaats een clip op de tijdlijn en dubbel-klik op de clip en de editor start.

We gaan naar tabblad effecten/add-ons en selecteren filter.

En nu zien we de effecten van BS ook staan tussen de effecten van WL.