Afbeeldingen zoomen.

In Pinnacle Studio 16 zit een apart tabblad om afbeeldingen in of uit te zoomen en zijwaarts ed. te verplaatsen.

Let wel dit geldt alleen voor afbeeldingen voor video zoomen ga je naar tabblad effecten/camera en selecteer dan pan en zoom.

Maar voor foto's zien we als we de editor starten dat er een tabblad Pan en Zoom bijgekomen is.

We plaatsen een foto op de tijdlijn en klikken rechts in de foto en in het uitrol menu selecteren we effect editor openen of dubbel-klik in de foto.

We zien een witte actieve ruit om de foto en als ik de zoomfactor verklein zie je de rand kleiner worden.

Als we met de muis de middelste stip vastpakken kunnen we de ruit naar de gewenste plaats slepen.

Maar dat kun je natuurlijk ook met het instellingscherm doen.

Klik op Ok en nu zie je in het voorbeeld scherm de uitsnede van deze foto.

Ik dubbel-klik weer opnieuw op de foto in de tijdlijn en de editor start weer op en ik selecteer weer pan en zoom.

Nu klik ik op de knop automatisch.

En we zien nu een rode en groene ruit.

Ik verklein de groene ruit door met de z.g. handvaten de ruit diagonaal te verkleinen en met de middenstip plaats ik hem in de juiste positie.

Door de rode punt te verplaatsen bepaal je de richting van zoomen.

Nu selecteer ik rechts bij instellingen langzaam uitzoomen.

Klik daarna op de playknop.

En we zien een extra witte ruit over het beeld schuiven van de groene naar de rode ruit.

Dit is dus de zoom factor maar we kunnen de rode en groene ruit altijd weer verplaatsen en verkleinen om een mooi begin of een mooie uitzoom positie te krijgen.

De andere functies zoals links pannen geldt weer voor de gehele foto we selecteren nu bij het instellingscherm links pannen.

En zien nu een witte en groene ruit over de foto en het voorbeeld venster geeft een half beeld.

Laat het effect even afspelen of verplaats de scrubber naar rechts totdat je het midden van de witte ruit ziet.

En trek bij het bovenste middelpunt de lijn naar beneden.

We zien nu een curve verschijnen die door de foto gevolgd wordt maar die we ook nog weer kunnen veranderen.

Door even te experimenteren kunnen we de foto alle kanten op laten bewegen.

Klik op Ok en zie het resultaat op de tijdlijn.