Keyframes gebruiken.

 

 

Om onze toegepaste effecten te kunnen manipuleren kunnen we de functie keyframing gebruiken.

Ik sleep een video op de tijdlijn en plaats een aparte clip op het bovenste video spoor.

Nu is dat beeld wat kleiner en dat lossen we op door vooraan in het spoor te klikken zodat die grijs wordt, dus actief.

En daarna rechts in het spoor te klikken en in het uitrolmenu spoor grootte/medium te selecteren.

En nu zijn beide sporen even groot.

Dubbel-klik nu in de bovenste clip of klik rechts in deze clip en selecteer in het uitrolmenu effecten editor openen.

In het volgende scherm selecteer ik tabblad effecten/camera.

En daarna selecteer ik het effect roteren.

De werking van dit effect is al besproken in de les meerdere effecten gebruiken.

We klikken nu op het witte ruitje keyframing in/uitschakelen.

Het ruitje wordt oranje en boven de afspeelbalk verschijnt een extra balk waar we straks de keyframe functie kunne regelen.

Nu gaan we een roterende beweging maken tot het midden van de afspeeltijd dus plaatsen we de scrubber in het midden.

En klik op de knop links keyframe invoegen.

Bij rotatie stel ik de waarde 360 in.

En nu zal het keyframe effect de clip tot de helft van de totale lengte rond draaien.

Speel de clip eens af en zie dat de clip roteert tot het midden van de afspeeltijd en daarna weer stil staat.

De snelheid van roteren wordt bepaald door de rotatie waarde te verhogen of verlagen.

Ik wil niet direct aan het begin met roteren beginnen en sleep daarvoor het eerst witte ruitje naar rechts.

En nu wordt er later met roteren begonnen.

Plaats de scrubber vooraan en zie het resultaat.

We zien nu 2 witte ruitjes op de tijdlijn staan en nu begint het roteren vanaf het eerste ruitje tot het 2de ruitje.

Als we klaar zijn klikken we op de knop Ok.

En zijn we weer terug op de tijdlijn.

Mijn tijdlijn ziet er nu zo uit.

Wil je de video langzaam of snel voor of terug spoelen draai dan tijdens het afspelen met de muiswijzer aan het shuttle wieltje.