Overgangen niet zichtbaar in Windows 8. 

Als Pinnacle Studio 16 geïnstalleerd wordt in Windows 8 kan het zijn dat de overgangen niet zichtbaar zijn terwijl ze wel op de harde schijf staan.

Ook hier moeten we een map wijzigen in C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Avid\Studio

Om dit op te lossen gaan we de map C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Avid\Studio (waar eigenaar je naam kan zijn).

Let we dat je in de map Local een eind naar onderen moet scrollen om de map Avid te vinden.

Zodra je de map Studio open zie je daar een map staan met de naam 2.0.

Open map 2.0 en selecteer de map EffectDB en klik rechts en selecteer in het uitrol menu naam wijzigen.

Hernoem de map naar EffectDBxxx

En nu zullen de overgangen wel in Windows 8 zichtbaar zijn.

Studio kan bij het opnieuw opstarten de map EffectDB niet vinden en maakt automatisch een nieuwe map aan en vernieuwd alle koppelingen naar de overgangen.