Opslaglocaties bewerken.

In Pinnacle Studio 16 kunnen we ook zelf bepalen waar we de bestanden willen opslaan.

Ik maak voor mijn projecten altijd een map voor het gehele jaar die ik Studio 16 Montage 2011noem zodat ik niet overal losse bestanden staan heb die moeilijk te vinden zijn.

In deze map komen alle projectbestanden en renderbestanden etc, te staan en gebruik ik ook sub mappen voor de verschillende projecten.

Meestal maak ik 4 projecten per jaar en die zet ik aan het einde van het jaar allen op een Bleu-ray schijf met menu's naar de hoofdstukken.

Alvorens Pinnacle Studio in te kunnen stellen maak ik op mijn D-schijf de map Studio 16 Montage 2011.

Daarna maak ik in deze map nog de onderstaande mappen zoals in het onderstaand voorbeeld aan.

Deze mappen heb ik nodig om mijn projecten op te slaan met de betreffende hulpbestanden die studio nodig heeft, en kun je later altijd als basis gebruiken.

We gaan naar menu Instellingen/ Controlepaneel.

En selecteren links de regel opslaglocaties.

Nu klik ik op de map achteraan bij de regel Filmprojecten en zoek mijn mappen op.

Ik selecteer mijn map D:/ Studio 16 Montage/Projecten.

En klik daarna op nieuwe map maken die ik Wintervakantie noem.

Klik op Ok en nu zien we in de regel Filmprojecten de koppeling naar deze Map.

Zo noem ik ook alle andere sub mappen Wintervakantie.

Zie voorbeeld.

Ook de regel project herstellen verwijs ik naar de hoofdmap Studio 16 Montage en daarna staan alle bestanden van dit bepaald project in een map en is het gemakkelijk zoeken.

Nu staan alle bestanden voor mijn project Wintervakantie in dezelfde hoofdmap.

Als ik nu een nieuw project Zomervakantie ga maken dan maak ik daarvoor weer nieuwe sub mappen.

Door op de onderste knop Renderbestanden verwijderen verwijder je deze bestanden uit de map.

Na de wijzigingen klikken we op Ok waarna bij deze instelling een scherm verschijnt dat het programma opnieuw opgestart moet worden.

Klik op Ok en start het programma opnieuw op en deze instellingen zijn klaar voor onze projecten.