Foto's Importeren in Studio 14.

 

 

In Studio14 kunnen we nu ook de foto's vanuit onze fotocamera importeren en een verzamelnaam geven omnummeren en dit in een maand map plaatsen.

Start studio en sluit de fotocamera met de bijgeleverde usb kabel aan.

Zet de camera aan en Studio zal hem als aparte schijf herkennen.

Ga naar de knop opnemen.

In het volgende scherm zien we dat Studio de fotocamera direct herkend.

Ik ga nu naar de knop mappenstructuur weergeven.

Omdat ik een fotocamera waar ik zelf een mappenstructuur kan toepassen selecteer ik in onderstaand voorbeeld de map die ik importeren wil.

Studio leest direct de foto's in.

Ik klik op het pijltje van de het gedeelte Foto om mijn map in te stellen.

En in het volgende scherm selecteer ik als submap Huidige maand.

Nu gaan we de Modus instellen maar dit spreekt al voor zichzelf wat je wilt.

Ik klik nu op het gele pijltje onder Bestandsnaam.

En in het volgende scherm selecteer ik aangepast in het linker deel en nummer in het rechter deel.

Ik geef de foto's de verzamelnaam Roofvogel.

Nu is alles ingesteld en klikken we op de knop Importeren starten.

Studio laadt de foto's in en keert terug naar het bewerking scherm.

Nu kunnen we de foto's bewerken in Studio.

Als ik nu mijn map opzoek waar de foto's opgeslagen zijn zie ik nu een map 2009_11

Dit had ik dus ook ingesteld in Studio (submap huidige maand).

Na het openen van de map zien we dat de foto's allemaal de naam Roofvogel hebben gekregen en netje omgenummerd zijn.

Wil je meer foto's vanuit een andere fotocamera map toevoegen in deze map dan nummert Studio de foto's gewoon verder door.

Zodra je een foto op de tijdlijn sleept vraagt Studio welke resolutie je wilt gebruiken.

Maak je keuze en klik op Ok.