Tekst van links naar rechts.

Soms willen mensen meer dan de mogelijkheden die in Studio zitten een voorbeeld is om tekst nu eens net andersom te laten lopen door het beeld dus van links naar rechts.

Studio heeft alleen de mogelijkheid om van rechts naar links te lopen maar met de functie keyframe’s kunnen we toch ons doel bereiken en wel als volgt:

Zet je film op de tijdlijn en klik rechts in het tekst spoor en selecteer de titel editor en voeg je tekst in.

Zie onderstaand voorbeeld.

We doen verder niets met de tekst dus klikken op Ok.

We maken het tekst spoor actief.

En gaan nu naar Gereedschapkist/Video effect toevoegen.

En selecteren Standard RTFX  Pan en Zoom en klikken op Ok.

Nu schuiven we met de schuif  Horizontale positie de tekst helemaal naar links zie onderstaand voorbeeld.

Vervolgens zetten we de scrubber achteraan op de tekstclip en vinken dan keyframe’s aan.

Daarna schuif je met de schuif de tekst naar rechts zie onderstaand voorbeeld.

De tijdlijn ziet er dan zo uit.

Als je dit effect op meerdere clips wil toepassen hebben we in Studio 14 de mogelijkheid om het effect te kopiëren en plakken op een andere tekst.

Als je nu de film afspeelt loopt de tekst van links naar rechts.