Handgeschreven tekst maken.

 

In deze les gaan we met het Heroglyph Title filter een handgeschreven tekst maken.

We plaatsen onze video op de tijdlijn en gaan dan naar de knop Titels weergeven.

En zoeken nu een tekst op en slepen die op het 2de video spoor en maken hem net zo lang als onze video clip is en wijzigen de tekst of verwijderen gedeeltes indien nodig.

Daarna maken we de video clip weer actief en gaan naar menu gereedschapkist/video effect toevoegen

En selecteren proDAD/Heroglyph Title filter.

En klikken op Ok waarna we in het volgende scherm op Titel filter bewerken klikken.

Er komt nu het Heroglyph scherm waar we op Edit Title klikken.

Nu duurt het even en er volgen een paar screens en start het programma met dit onderstaand scherm waar we new project aanklikken.

In het volgende scherm klikken we Paint trails draw handwriting enz aan.

In het nu komende scherm selecteren we weer Draw animated self enz aan.

Nu komt er weer een scherm waar we voorinstellingen kunnen uitzoeken voor onze tekst.

Nu volgt een scherm met lijn voorinstellingen.

Ik begin mijn tekst in het rechter scherm te schrijven.

En selecteer dan een blauwe lijn door er op te dubel-klikken waarna mijn witte letters blauw worden.

Door op de knop play te klikken zie je dat de tekst wordt geschreven.

Om de 2de naam te schrijven klikken we aan de linker kant op de knop Create.

En klikken in het volgende scherm weer op.

En dan weer op de knop.

En gaan onze 2de tekst schrijven en dubbel-klikken weer op de blauwe lijn in mijn voorbeeld.

Door op de tekst te klikken zie je twee gele balken boven en onder de tekst dat betekent dat de tekst is geselecteerd en je kunt wijzigen.

 

Je ziet nu onder het voorbeeld scherm 2 tijdlijnen, grijs is het woord Joop en geel is het woord Woldman.

Met deze tijdlijn kunnen we de teksten manipuleren.

Schuif de twee tijdlijnen tegen elkaar zoals in onderstaand voorbeeld en selecteer de bovenste tijdlijn

Klik nu links in het scherm Options op de knop Pauze/route.

In het nu volgende scherm zetten we de pauze periode op 5 seconden we kunnen dit later altijd wijzigen.

Je ziet nu de bovenste tijdlijn in tweeën gedeeld in het eerste stuk wordt de tekst geschreven en in het 2de stuk met de wekker is de pauze periode waardoor de tekst dus in beeld blijft staan.

Het begin van de 2de tekst op de 2de tijdlijn sleep in gelijk met de overgang naar pauze van het eerste spoor.

Door nu met de twee tekst lengtes te experimenteren kun je de schrijf snelheid aanpassen zodat dat gelijk is in beeld.

Let er op dat de groene scrubber op het eind staat want tot dat punt wordt de tekst zichtbaar in Studio.

Als de tekst klaar is moeten we dit eerst opslaan anders werkt het niet in Studio.

Denk er om als je naderhand weer wijzigingen aanbrengt dat je steeds weer moet opslaan.

Nu kun je het programma afsluiten en staat de tekst in Studio.

Als de tekst niet lang genoeg in de video clip staat klik je weer op de knop Filter bewerken.

Heroglyph start weer op en nu kun je de tijdlijnen weer verslepen en denk om de groene scrubber dat je die ook aan het eind plaatst

Ook achter de laatste tekst maakte ik een pauze zodat de naam iets langer in beeld bleef maar daardoor moet je ook de andere sporen controleren want die verschuiven ook mee.

Op deze manier kun je dus ook routes maken op een landkaart maar ik vond deze tekst mogelijkheid leuker ook al is mijn handschrift niet geweldig, maar dat is een kwestie van oefening.

Wil je nadat je studio ook hebt afgesloten nog wijzigingen aanbrengen dan selecteer je je project.