Bewegende overlay titels in Studio 14.

 

 

 

In Studio 14 ultimate zit nu standaard een titel editor waarmee je snel en gemakkelijk een titel animatie kunt toepassen.

We gaan naar menu Gereedschapkist en selecteren Titel maken.

Nu komt er een scherm waar je verschillende keuzes kunt maken.

We gaan in deze les een bewegende titeloverlay maken die op het titelspoor van de tijdlijn komt te staan.

Klik op de knop Bewegende titeloverlay.

De titel editor start en we selecteren links onder de tabblad presets een lettertype.

Selecteer het lettertype in op grootte en type je tekst.

Onder het tabblad instellingen kunnen we de tekst kleur en schaduwlijnen bewerken.

Probeer dit gewoon eens uit.

Ik klik nu op de knop bewegingen en er verschijnen vele beweging schermpjes.

Hier blijven we even op tabblad Accentuering staan.

En ik selecteer het effect Giggle letters (Vrolijke letters).

Klik op de knop afspelen en zie het resultaat.

Onder de knop staat nu een tijdlijn met de naam Op vakantie.

Ik wil het effect nog uitbreiden en selecteer nu tabblad ingang.

Waar ik het effect Type selecteer.

Klik weer op afspelen en zie dat de tijdlijn is opgedeeld in 2 stukjes en de letters eerst als typemachine in beeld verschijnen en daarna als vrolijke letters.

Ik wil ook de letters laten verdwijnen met het typemachine effect en selecteer nu tabblad sluiten waar ik weer het effect Type selecteer.

Je ziet nu dat de tijdlijn in 3 stukken is verdeeld type/vrolijke letters/type.

Ik verschuif met de muis het eerste effect type naar voren.

En nu wordt het type effect erg snel en de vrolijke letters blijven langer in beeld.

Tevens kun je de begintijd en eindtijd aanpassen door de blokje te verslepen.

Als laatste kun je de totaaltijd bovenaan nog instellen.

Je kunt nu meer teksten invoegen en op de tijdlijn bewerken.

Om een tekst spoor te verwijderen klikken we rechts in het tekst spoor en in het uitrol menu selecteren we verwijderen.

Klik op Ok en het tekst effect staat op de Studio tijdlijn.

Omdat er vele mogelijkheden zijn in deze bewegende tekst editor komen er nog enkele lessen over dit onderwerp om het toch een beetje duidelijk te houden.