Studio 14 wil niet importeren.

Bij sommige mensen wil het importeren met Studio 14 niet lukken en blijft het programma zgn. hangen.

Ook hier is een oplossing voor die van het Engelse forum afkomstig is en door mij wordt vertaald.

We gaan naar de map C:\Program Files (x86)\Pinnacle\Studio 14\Import\programs\PCLE.Capture

Waar (x86) alleen geldt voor 64 bit systemen.

 

En zoeken in deze map het bestand PcleCaptureDV.dll op.

 

Klik rechts op dit bestand en selecteer naam wijzigen.

Hernoem dit bestand als PcleCaptureDV_old.dll.

Download hier nu het nieuwe bestand PcleCaptureDV.dll en plaats die weer in de map C:\Program Files (x86)\Pinnacle\Studio 14\Import\programs\PCLE.Capture

En nu hebben we dus een PcleCaptureDV.dll _old bestand en een nieuw PcleCaptureDV.dll.

 

Sluit alle vensters en start Studio op.

 

Klik op de knop importeren.

 

Nu zal het importeren in Studio wel moeten lukken.