De camera importeren in Studio 14.

De camera importeren in Studio14 gaat nu automatisch en hoeven we nu niet meer apart te selecteren in het oude invoervenster (zie afbeelding).

Het tabblad opname bron is nu verdwenen.

Om Studio de camera te laten selecteren sluit ik de firewire kabel aan op de camera en zet de camera op play.

Na enige tijd komt onderstaand venster te voorschijn en ik selecteer Video importeren en bewerken met Pinnacle Studio.

Studio start nu op let wel als je meerdere studio's op de computer hebt staan de laatst gebruikte opstart.

We selecteren de knop importeren.

En we zien nu een groot scherm waar we onze instellingen kunnen maken of wijzigen.

Links boven in het scherm zien we onze camera staan bij mij een SonyDv.

Nu gaan we de map selecteren waar we de opgenomen video willen opslaan.

Ga naar het scherm importeren naar en klik op het gele mapje.

Nu volgt er een scherm waar we onze map kunnen selecteren of een nieuwe map maken.

 

Nu gaan we naar de rechterkant van het grootte scherm en kunnen daar instellen welke type bestand we willen.

We selecteren hier DV en willen we de voorinstellingen veranderen dan klikken we op het oranje

En in het volgende scherm kunnen we de instellingen wijzigen.

Wil je de scene detectie veranderen dan klikken we op het pijltje rechts van de scene detection.

En in het volgende scherm kunnen we onze instelling wijzigen.

Ik stel hem in op Automatisch gebaseerd op inhoud.

Nu kunnen we de video nog een bestandsnaam geven.

En kunnen we met de navigatie knoppen het begin van de video opzoeken.

En desnoods nog afspelen in dit scherm.

Zet de video stop en ga naar de knop opname starten.

Studio importeert de video en je ziet de video op een mooi groot scherm.

Als de video is opgenomen stopt de camera automatisch en kunnen we dit scherm afsluiten met het kruisje rechts boven.

Nu staat de video in ons album en kunnen we de video gaan bewerken.