Project archiveren in Studio 15.

In Studio 15 kunnen we nu onze projecten archiveren, en dat betekent dat we nooit onze gebruikte video’s, Foto of geluidsbestanden kwijt zijn als we per ongeluk bronbestanden verwijderen of verplaatsen.

Ook is dit een mooie methode om dearchief bestanden op een externe schijf te plaatsen als back-up.

We maken een project op de tijdlijn en gaan daarna naar menu Bestand/project archiveren.

Studio komt met een scherm hoeveel tijd en ruimte op de harde schijf nodig is om te archiveren.

Klik op Ok en het opslaan scherm komt waar je de map kunt bepalen om te archiveren.

In mijn voorbeeld gebruik ik de map Bibliotheken\Video’s en de bestands naam laat ik zo staan.

Studio kont met een scherm waar de voortgang wordt weergegeven.

En na een bepaalde tijd komt het scherm dat de archivering klaar is.

Als ik nu naar mijn map Bibliotheken\Video’s ga dan zien we daar een nieuwe map Otterlo archief staan.

Wanneer ik deze map open zien we de mapmedia waar alle video, foto en geluidsbestanden in staan.

Otterloarchief.Sta is de koppeling naar de bestanden.

We zijn nu klaar en ik laat nu een voorbeeld van de werking zien en wil mijn normale project inladen.

Vooraf heb ik debronbestanden van de foto’sverwijderd (per ongeluk natuurlijk).

Nu laat Studio wel de video bestanden zien maar de foto’s zijn een vraagteken.

Ik heb dus een probleem maar ga nu naar menu Bestand Project herstellen.

Studio vraagt om het huidige bestand op te slaan maar dat doen we niet.

In het volgende scherm open ik de map Otterlo archief.

En selecteer de koppeling Otterlo archief, en klik op Openen.

Studio komt weer met een scherm hoeveel ruimte je op de schijf nodig hebt.

Klik op Ok en het herstel voortgang scherm komt.

Na enige tijd staat mijn project weer goed op de tijdlijn.

Wel zijn mijn bestanden in de originele map nu veranderd in een nieuwe map Otterlo media.