Hoofdstuk 6: Gereedschappen 1 

Rechttrekken – verwringen – maasvormig verwringen.

 

In de volgende hoofdstukken gaan we met de gereedschappen van PSP werken.

Open de foto Bonny sur Loire en we gaan hier de horizon recht zetten.

Dupliceer eerst de foto met de toetsen Shift+D zodat de originele foto nooit verloren gaat.

Activeer het gereedschap voor Rechttrekken.

Je ziet een gekleurde lijn met aan beide uiteinden een knop waarmee je de lijn kunt uitrekken en verplaatsen.

Tip: Ga naar menu Help/Studiecentrum.

Of druk op F10 voor informatie over het actieve gereedschap.  

Trek de lijn evenwijdig met de kasteelmuur door aan beide uiteinden te trekkend.

In de balk Opties voor Gereedschap zijn er onder Modus drie opties: auto, horizontaal verticaal maken.

We kiezen hier voor auto, en vinken Afbeelding bijsnijden aan, zodat we geen restjes overhouden.

Nu klikken we links op het vinkje voor toepassen waar ook de knop herstellen zit.

Het resultaat is een foto met een rechte horizon.

De lijn kun je ook verticaal trekken, en zo de scheve toren van Pisa toch weer recht zetten.

Het volgende gereedschap staat vrij onderaan in de rij en dat is Penseel verwringen.

Hiervoor openen we de foto Lange neus en selecteren Penseel verwringen.

Selecteer in de balk gereedschap opties de knop verspreiden.

Ga met de cursor op het linker oor staan en met ingedrukte linker muisknop naar links uitvegen, en zo kun je er een erg groot oor van maken.

Als je teveel of een beetje hakerig oor hebt gemaakt kun je cirrigeren door in de balk gereedschap opties/gladstrijken te selecteren en nu kun je het oor weer bijwerken.

Als je op het vinkje toepassen klikt, kun je de wijzigingen niet meer veranderen.

Let ook even op het schermpje Grootte, waar je de grootte van je gereedschap kunt instellen.

Open de foto Kinderen opnieuw en laat het kleine meisje lachen.

Voor          Na  

Een andere mogelijkheid is Maasvormig verwringen.

Open de foto lange neus weer en stel de waarde in de balk opties voor gereedschappen in.

We zetten eerst een vinkje bij Maas weergeven.

Daarna zetten we Maas horizontaal op 10 en Maas verticaal ook op 10, hoe kleiner het getal des te grover de maas.

Door nu met de muis op een snijpunt van de mazen te gaan staan kun je de neus langer of groter maken.

Als je klaar bent kun je het vinkje Maas weergeven even weer uitvinken, en heb je een goed overzicht.

Ook kun je met dit gereedschap het kleine meisje van de foto rode ogen laten glimlachen.

Als je Symmetrisch aangevinkt hebt worden de mazen gelijkmatig verdeeld ten opzichte van de grootte van de foto.