Hoofdstuk 40

Animatie maken 2.

 

In deze les maken we een animatie.

Open de foto kaarsen in PSP en zorg dat het verplaatsing gereedschap actief is en klik op de knop venster en afbeelding passend maken in venster.

We dupliceren de foto 1X menu lagen/dupliceren.

En zetten de onderste laag op slot en de bovenste actief laten en de naam wijzigen in Achtergrond 1.

Nu gaan we naar gereedschap penseel verwringen.

En selecteren in de optie balk de knop inkrimpen.

En stellen de grootte in op 30 en sterkte op 100.

We trekken nu het gereedschap recht over de kaarsvlam en die zie je nu smaller worden.

Doe dit ook met de andere kaarsen en als je een beetje schuin trekt gaat de vlam ook iets schuin staan.

Dupliceer de achtergrondlaag weer en noem deze achtergrond 3 en zet de lagen achtergrond en achtergrondlaag 1 op slot.

Selecteer in de optiebalk nu de knop uitbreiden.

En ga weer op dezelfde manier over de kaarsen trekken.

De kaarsvlam wordt nu dikker.

Dupliceer weer de achtergrondlaag en geef de naam achtergrond 2.

Zet alle lagen op slot en haal de achtergrondlaag van slot af.

Maak de achtergrondlaag actief en ga naar menu bestand opslaan als in een aparte map.

En noem het bestand Kaarsen en als type Jpeg.

Er komt een waarschuwing scherm en klik daar op Ja.

Zet nu de achtergrond laag weer op slot en haal achtergrond 3 van slot en maak actief.

Ga weer naar menu bestand opslaan als en sla dit bestand op met de naam Kaarsen 3.

Sla alle lagen op deze wijze apart op.

Als alles is opgeslagen starten we animatieshop en gaan naar menu bestand wizard animatie.

Er komen nu 3 verschillende invulschermen maar daar klikken we op Volgende.

Bij het vierde scherm stellen we de tijd in op 20.

In het volgende scherm klikken we op de knop afbeelding toevoegen, en selecteren onze 4 bestanden en klikken op openen.

Als we zien dat de bestanden niet in de goede volgorde staan, maken we achtergrond 3 actief en klikken een paar keer op de knop omlaag.

Als ze in de rij staan klikken we op voltooien.

En nu staat de animatie in het scherm.

Klik op de knop animatie bekijken en zie het resultaat.

Ga naar menu bestand opslaan als.

Geef een goede naam en laat de indeling zo staan (gif).

Er volgt een opslaan wizard waar we steeds op volgende klikken.

Ook met het gereedschap verspreiden en linksom of rechtsom draaien kunnen we een leuke vlam maken.

Hoe meer lagen je toepast hoe vloeiender je de kaarsen kunt laten branden.

Ook het gereedschap uitsmeren kunnen we hier goed gebruiken.

Door de gereedschappen op een afbeelding steeds te wisselen krijg je een mooier effect.

Ook deze animatie slaan we weer op en kunnen die toepassen in E-mail.