Hoofdstuk 23: hulpgereedschappen.

 

Batch verwerking extensie wijzigen - naam wijzigen – nummeren.

 

Batch verwerking betekent dat we steeds eenzelfde handeling op een serie foto’s loslaten.

Dat kan een script zijn, maar ook een andere extensie etc.

We gaan eerst even een nieuwe map maken in Windows verkenner gaan we naar de map afbeeldingen.

En klik in het lint op nieuwe map.

Noem de map Mijn bestanden.

We kopiëren nu een tiental foto’s naar deze map, en dat mogen wel eigen foto’s zijn.

Nu gaan we in PSP naar menu bestand/batchverwerking, dus geen foto’s inladen.

In het volgende scherm kunnen we onze zaken regelen.

Klik op de knop toevoegen en zoek de zojuist gekopieerde foto’s op. Mijn documenten/ Mijn afbeeldingen/Mijn bestanden.

Maak een foto actief en door op de toetsen Ctrl-A te drukken selecteer je ze allemaal en klik dan op selecteren.

En nu staan ze in ons batchverwerking scherm in miniatuur weergave of lijst weergave.

Door een bestand te selecteren en op de knop verwijder uit de lijst te klikken kun je nog een bestand verwijderen.

Wil je meer bestanden toevoegen uit een andere map dan klik je weer op de knop toevoegen.

Klik op de knop volgende.

Klik in het volgende scherm Script en vink een script aan en klik op toepassen.

Linksonder kunnen we met de knop voorbeeldweergave controleren of de foto’s goed worden en klik daarna op de knop volgende.

Ik geef deze foto’s een andere extensie zodat ik ze in andere programma’ s kan gebruiken, en selecteer PNG.

Daarna klik ik bij doelmap op de knop bladeren, om de goede map aan te wijzen waar de foto’s opgeslagen worden, dit mag ook een andere map zijn.

Ik selecteer in het volgende scherm de map Mijn bestanden.

Nu klik ik op de knop Starten.

Er komt een scherm waar we een kopie kunnen behouden en maak hier je keuze.

Klik daarna op Ok en er volgt nu een voortgang scherm, en als het klaar is klik je op Ok.

En als je nu weer in de verkenner de map opent klikt zie je dat er nieuwe bestanden bijgemaakt zijn met de extensie png.

De volgende stap is de bestandsnaam te wijzigen en de foto’s te nummeren.

Ga naar bestand/namen in batch wijzigen.

En selecteer weer je foto’s met de knop bladeren.

Klik op de knop wijzigen.

In het volgende linker scherm klik ik op reeks, dat is de nummering en klik dan op de knop toevoegen en deze komt nu in het rechterscherm te staan en is nu actief.

Verder voeg ik de tekst in en de datum (let op de datum is de huidige datum).

Wil je een eerdere datum selecteer dan nog eens eigentekst en plaats daar je datum in.

Ik klik in het rechterscherm op reeks en kan nu een getal invullen waar de telling mee moet beginnen.

Ik begin bij 20.

Bij eigen tekst zet ik Vakantie neer en maak aan het begin en het eind van het woord een spatie, dan lijkt het mooier.

Zie voorbeeld regel.

Bij de datum selecteer ik maand en jaar.

Klik op Ok en daarna weer op de knop Starten en het proces begint, zoals voorheen.

Klik op Ok als het klaar is en als je nu in je map Mijn bestanden kijkt zie je de nieuwe bestanden staan.

Ze zijn nu genummerd vanaf nummer 20 en hebben de verzamelnaam vakantie en de maand en jaartal wordt weergegeven.